เทศกิจยึดใบขับขี่ได้ต้องตามไปจ่ายค่าปรับที่เขต

August 11, 2017 | news | By admin | 0 Comments

“เทศกิจ” ยึดใบขับขี่ได้ ต้องตามไปจ่ายค่าปรับรับรถคืนที่เขต ในข้อหาฝ่าฝืนขับรถบนทางเท้าที่สาธารณะ นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินมาตรการจับปรับรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่บนทางเท้านั้น เป็นการดำเนินการตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535

ซึ่งวิธีการปฏิบัติคือ หากพบเห็นรถจักรยานยนต์ขับขี่ หรือจอดบนทางเท้า ถือเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายดังกล่าว เจ้าหน้าที่เทศกิจจะต้องทำการยึดรถไปไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อทำการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย โดยมีโทษปรับได้ไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งการจ่ายค่าปรับนั้น ผู้กระทำความผิดจะสามารถจ่ายค่าปรับได้ที่สำนักงานเขตเท่านั้น เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่สามารถเปรียบเทียบปรับ ณ จุดใดจุดหนึ่งได้ และการจ่ายค่าปรับความผิดกรณีขับขี่รถบนทางเท้า ผู้กระทำความผิดจะต้องได้ใบเสร็จทางราชการออกรับรองการจ่ายค่าปรับอย่างถูกต้อง ทั้งนี้โดยทั่วไปจะปรับอยู่ที่ 1,000 บาท หรือ 500 บาท

นายวันชัย กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีประชาชนร้องเรียนถึงเจ้าหน้าที่เทศกิจยึดใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไป ว่ามีอำนาจสามารถกระทำได้หรือไม่นั้น แท้จริงแล้ว การยึดใบขับขี่ กฎหมายไม่ได้ระบุให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการได้หรือไม่ แต่เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่เทศกิจพบผู้ขับขี่รถบนทางเท้าซึ่งหน้า ในขณะปฎิบัติหน้าที่นั้น การยึดรถไปยังสำนักงานเขตในทันที อาจเกิดความไม่สะดวก อีกทั้งอาจสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้รถในขณะนั้นๆ การดำเนินการยึดใบขับขี่จึงเป็นแนวทางผ่อนปรนวิธีปฏิบัติ โดยการยึดใบขับขี่แทนการยึดรถ และจะออกหนังสือให้ผู้กระทำผิดไปจ่ายค่าปรับที่สำนักงานเขตและรับขอใบขับขี่ หรือบัตรประชาชนคืน แต่หากประชาชนไม่ไปจ่ายค่าปรับตามกฎหมายกทม.ก็จะแจ้งข้อมูลไปยังกรมขนส่งทางบก เพื่ออายัดการชำระภาษีและต่อทะเบียนประจำปีต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews