“สมคิด” สั่งคลังเดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2

November 6, 2017 | news | By admin | 0 Comments

ก.คลัง 6 พ.ย. – รองนายกเศรษฐกิจสั่งกระทรวงการคลังจัดทำโครงการช่วยคนจนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2 เน้นสร้างงาน สร้างอาชีพ
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังประชุมหารือผู้บริหารกระทรวงการคลัง ว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้กระทรวงการคลังเร่งจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 11 ล้านคน ระยะ 2 ที่ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ โดยให้เน้นการสร้าง
งาน สร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอายุ 18-60 ปี ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถพึ่งพาตัวเองได้ หลุดพ้นจากความยากจน คาดว่าจะประกาศรายละเอียดโครงการภายในเดือนธันวาคมนี้และเริ่มโครงการตั้งแต่ต้นปี 2561

สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในเขตเมืองได้มอบหมายให้ธนาคารออมสิน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชย์ ช่วยฝึกแรงงานให้ตรงกับความต้องการของห้างร้าน ส่วนผู้ลงทะเบียนต่างจังหวัดและเกษตรกร ได้มอบหมายให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปหามาตรการช่วยเหลือ พร้อมจัดตั้งโครงการพิเศษในการรับฝากเงินช่วยผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยพิเศษ และปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีช่องทางประกอบกิจการเป็นของตัวเอง

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.