กรมควบคุมโรค ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบสถานประกอบการในเขตจอมทอง

February 5, 2018 | news | By admin | 0 Comments

กรมควบคุมโรค ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อเข้าตรวจสอบสถานประกอบการในเขตจอมทอง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับชุดเฉพาะกิจตามคำสั่ง คสช. ดำเนินการแบบบูรณาการเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการ infinity Indy ตลาดอินดี้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยพบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อคืนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค ได้ร่วมปฏิบัติการเฉพาะกิจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2558 กับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง นำโดย นายพิริยะ ฉันทดิลก ผอ.สำนักการสอบสวนและนิติการ บูรณาการร่วมกับ ศอ.กต. พร้อมด้วยกรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมสรรพสามิต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงสถานประกอบการ infinity Indy ตลาดอินดี้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร หลังมีข้อร้องเรียนมาที่ ศอ.กต. จากการตรวจสอบพบการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบและหาสารเสพติดในร่างกายนักเที่ยวทุกคน พบยาเสพติดและเคตามีนในร่างกายของนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังตรวจพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 7 คน และไม่พกบัตรประจำตัวประชาชน อีก 37 คน โดยพบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในมาตรา 28 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด มาตรา 29 (1) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี มาตรา 30 (3) จัดโปรโมชั่นลดราคาส่งเสริมการขาย และมาตรา 32 มีการโฆษณา แสดงชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกล่าวโทษ และส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดี ต่อไป

กรมควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการโปรดให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเข้มข้น รวมทั้งมีการดำเนินคดีในส่วนที่พบการกระทำผิดกฎหมาย หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขอให้ร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422.-สำนักข่าวไทย